hotline 062-410-3879

น้ำยาทำความสะอาด GMP เราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

น้ำยาทำความสะอาด GMP  คุณภาพงานคลีนนิ่ง เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหาร โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม แม่บ้าน  และผู้ใช้ทั่วไป มีคุณสมบัติพิเศษ คือขจัดกลิ่น ขจัดคราบได้อย่างดี

น้ำยาทำความสะอาด GMP เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รับรองได้ว่าเป็นสูตรน้ำยาที่ดีที่สุด หลักการของ GMP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ขั้นตอน เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความปลอดภัยได้คุณภาพเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points)

การดำเนินการทำ น้ำยาทำความสะอาด GMP ทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ทั้งวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ การผลิต การเก็บรักษา การขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์

น้ำยาทำความสะอาด GMPน้ำยาทำความสะอาด GMP ของเราใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป, ถูกสุขอนามัย ไม่ทำลายพื้นผิว กลิ่นหอมสดชื่น, สำหรับทำความสะอาดประจำวันทั่วไป บริเวณห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ ฝาผนัง พื้นไม้ พื้นเซรามิก พื้นกระเบื้องยาง พื้นพีวีซี เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านและวัสดุอื่นๆ เหมาะสำหรับการทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรกได้หลายแบบ ขจัดคราบสนิม คราบน้ำมันดิน คราบรอยด่างจากหยดน้ำ คราบสกปรกที่ฝังแน่น เช่นบริเวณเตาแก๊ส คราบน้ำมันเหนียวในครัว ทำความสะอาดเครื่องใช้สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ กระจก เครื่องประดับ อลูมิเนียม เครื่องเงิน ทำความสะอาดภายในรถ รูปภาพ เครื่องใช้ต่างๆ ทำความสะอาดสแตนเลสได้

Call Now Button