น้ำยาทำความสะอาด GMP เราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ บำรุงและรักษาความสะอาด

น้ำยาทำความสะอาด คุณภาพงานคลีนนิ่ง เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหาร โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม แม่บ้าน  และผู้ใช้ทั่วไป มีคุณสมบัติพิเศษ คือขจัดกลิ่น ขจัดคราบได้อย่างดี

น้ำยาทำความสะอาด GMP เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รับรองได้ว่าเป็นสูตรน้ำยาที่ดีที่สุด หลักการของ GMP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน

นับตั้งแต่ขั้นตอน เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และ ติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการที่ดี ในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มีความปลอดภัยได้คุณภาพ เป็นที่มั่นใจ เมื่อถึงมือผู้บริโภค

GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points)

( Good Manufacturing Practice: GMP ) ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานที่ผลิตนั้นๆมีระบบความปลอดภัยอาหาร หากพูดถึงอุตสาหกรรมผลิตอาหาร คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะ GMP เป็นเสมือนระบบเริ่มต้นของการผลิตอาหารเท่านั้น แต่ในวงการผลิตอาหาร SME หรือผู้ผลิตรายเล็กๆ อาจยังไม่เป็นที่รู้จัก เพราะทางหน่วยงานของรัฐ อย.ประเทศไทยเองได้บังคับใช้กับอาหารบางกลุ่มเท่านั้น

GMP มีกี่ประเภท

  1. GMP กฎหมายอย.ไทยได้นำGMP สากล(Codex) มาประยุุกต์ใช้โดยปรับรายละเอียดเนื้อหาบางประเด็น หรือ เป็นการปรับให้ง่ายขึ้นเพื่อให้เหมาะสม กับผู้ผลิตอาหารภายในประเทศไทยโดยยังไม่มีข้อกำหนดที่เป็นหลักการที่สำคัญเหมือนกับของCodex ใช้บังคับกับผู้ประกอบการผลิตอาหาร 54 ประเภท

(GMP กฎหมายไทยมีข้อกำหนด 6 ข้อ

  •        สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
  •        เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
  •        การควบคุมกระบวนการผลิต
  •       การสุขาภิบาล
  •        การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
  •        บุคลากรและสุขลักษณะ
  1. GMP สากล(GMP codex; General Principle of Food Hygiene) ไม่ได้บังคับตามกฎหมายขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำตามความต้องการของลูกค้าด้วย เนื่องจาก GMP CODEX เป็นที่ยอมรับระดับสากล

การดำเนินการทำ น้ำยาทำความสะอาด GMP ของเราทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ทั้งวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ การผลิต การเก็บรักษา การขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์

น้ำยาทำความสะอาด GMPน้ำยาทำความสะอาด ของเราใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป, ถูกสุขอนามัย ไม่ทำลายพื้นผิว กลิ่นหอมสดชื่น สำหรับทำความสะอาดประจำวันทั่วไป บริเวณห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ ฝาผนัง พื้นไม้ พื้นเซรามิก พื้นกระเบื้องยาง พื้นพีวีซี เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน และ วัสดุอื่นๆ เหมาะสำหรับการทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรกได้หลายแบบ ขจัดคราบสนิม คราบน้ำมันดิน คราบรอยด่างจากหยดน้ำ คราบสกปรกที่ฝังแน่น เช่น บริเวณเตาแก๊ส คราบน้ำมันเหนียวในครัว และเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ กระจก เครื่องประดับ อลูมิเนียม เครื่องเงิน ทำความสะอาดภายในรถ รูปภาพ เครื่องใช้ต่างๆ ทำความสะอาดสแตนเลสได้

Call Now Button