hotline 062-410-3879

เทคนิคในการ ทำความสะอาดโรงงาน ร้านอาหาร โรงแรม

ในการทำความสะอาด ต้องเริ่มจาก ระดับบน ลงมาสู่ด้าน ล่าง และ หลักการ บน 3 ล่าง 7

เริ่มต้นจาก การทำความสะอาด ส่วนบนก่อน เช่น เพดาน ตามมุม ที่มักจะ มีใยแมงมุม ทำการปัดกวาด ลงมาก่อน โดย ทำความสะอาด 3 เดือน 1 ครั้ง  แล้ว ต่อมาจึง ใช้ น้ำยาถูพื้น ทำความสะอาด ด้านล่าง คือ พื้น โดยควรจะทำ ทุกวัน หรือ 7 ครั้ง ต่อ วัน เพื่อให้ มีความสะอาด อย่างสมำ่เสมอ ป้องกัน การสะสม ของ เชื้อโรค

โรงแรม หรือ ร้านอาหาร และ โรงงาน ถือว่า เป็น สถานที่ประกอบขนาดใหญ่ ที่ต้องมีการ ทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้น เป็นส่วนที่ต้องใช้งาน ตลอดเวลา และ ถือว่า เป็นหน้าตา ของ สถานที่ นั้นนั้น

ลูกค้า หรือ ผู้เยี่ยมเยียน เข้ามา จะสามารถสัมผัส ได้ถึงความสะอาด ของ พื้นได้ ก่อนอื่น การใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้น ที่ดี มีประสิทธิภาพ ทำให้ ลดแรงในการขจัดคราบได้อย่างมากมาย

ควรเลือก น้ำยาถูพื้น ที่แห้งไว เพราะ การทำความสะอาด บางครั้ง ต้อง ทำระหว่างวัน ที่ขณะให้บริการอยู่ น้ำยาที่แห้งไว จะเหมาะมากสำหรับ โรงแรม ร้านอาหาร

น้ำยาถูพื้น แห้งไว ธรรมชาติ

Call Now Button