น้ำยาถูพื้นที่ได้ มีใบ วว

เพื่อให้ท่านลูกค้า ได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของ ทรัพย์ เราจึงส่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเรา ไปตรวจสอบ (ผ่านการตรวจสอบจาก สถาบันวิจัยวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานในสังกัด ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

และ ต่อมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม ได้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ( Floor Cleaner) หมายเลข ปฏิบัติการ L62/04513.1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562

จากผลการตรวจสอบ  ฟอร์มาลดีไฮด์          ไม่พบ
สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้
n-Hexane               ไม่พบ
Dichlormethane  ไม่พบ
Benzene                  ไม่พบ
Toluene                   ไม่พบ
Ethylbenzene         ไม่พบ
p-Xylene                  ไม่พบ
m-Xylene                 ไม่พบ
o-Xylene                  ไม่พบ
1.3.5Trimethybenzene ไม่พบ
Cyclohexanone     ไม่พบ

ใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ น้ำยาถูพื้น

  • น้ำยาทำความสะอาดพื้น 3800ml            
Call Now Button