กรมวิทยาศาสตร์บริการ ( Deparment of Science Service ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ได้ส่งผลตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ และ สุขภัณฑ์ Bathroom Cleaner หมายเลข ปฏิบัติการ L62/04512.1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ใบรับรอง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ใบวว

 

น้ายาล้างจาน

 

Call Now Button