Hug The Earth With SUPP

hug the earth with supp
reason ที่ชวนรักโลก
environment pollution

เหตุผลที่ SUPP อยากชวนมารักโลก

ระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดได้เพียง 45% ต่อวัน จากน้ำเสียทั้งหมด

กว่า 80% ของน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ เกิดขึ้นจากการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของแหล่งชุมชน

ประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากสุดเป็นอันดับ 7 ของโลก อันดับ 4 ของอาเซียน

ขยะในทะเล 2 อันดับแรกคือพลาสติก ซึ่งส่งผลเสียต่อธรรมชาติและเหล่าบรรดาน้องสัตว์

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล|กรมควบคุมมลพิษ|LINE TODAY

how to sent plastic recycle
how to won plastic

วิธีส่งซองไปรีไซเคิล

1. ล้างให้สะอาด 2.ตากให้แห้ง 3. ส่งโครงการวน

โครงการ “วน” รับถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาดกลับมารีไซเคิล ให้พลาสติก “วน” อยู่ในระบบ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม

 

ส่งมาวนที่: “โครงการ วน”

บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

หรือหย่อนลงถุงวนตามจุดรับดังนี้: CLICK