เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว รักษ์โลก

เปิดโอกาสดีๆ ทางธุรกิจด้วย “ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กระแสเกี่ยวกับรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังกลายเป็นที่นิยม และมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน ฉะนั้นเรื่องของการอุปโภคบริโภคสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว มักจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกใช้และให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

ฉะนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว จึงได้เข้ามามีบทบาท และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยกำกับสินค้า ด้วยฉลากที่ได้การรับรองว่า มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ ตลอดจนการทิ้งทำลาย ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ดี ๆ ให้กับผู้บริโภค และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดี ในการตัดสินใจซื้อในที่สุด

“ฉลากเขียว”คืออะไร

ฉลากเขียว (Green Label) เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ซึ่งมีองค์กรกลางเป็นผู้ให้การรับรองฉลากบนสินค้า เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่า สินค้าที่ได้ฉลากนี้ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีการพิจารณาและข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปตามประเภท ทั้งในแง่การผลิต การใช้ การทิ้งทำลาย ซึ่งอาจจะพูดได้ว่าดูครบทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั่นเอง โดยคำนึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สัญลักษณ์ฉลากเขียว จึงสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ (รูปหน้าเด็กกำลังยิ้ม) สัตว์ (รูปนก) สิ่งแวดล้อม (ต้นไม้) และโลก ที่เป็นการบ่งบอกว่า การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้ เท่ากับช่วยลูกหลานให้อาศัยอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข

ฉะนั้นเมื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ ที่เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label product)” จึงหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเอง ที่รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย

ฉลากเขียว ตัวช่วยดี ๆ ที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับแบรนด์

ถึงแม้เทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน แต่การเลือกสิ่งดี ๆ ที่มีประโยชน์ และส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีก็ยังคงอยู่ในกระแสนิยมอยู่เสมอ ฉะนั้นตลาดของผู้บริโภคที่เน้นเรื่องใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการใช้งาน จึงเป็นตลาดที่อยู่ในความต้องการของผู้บริโภคเสมอ ยิ่งมีการเลือกสรรมากเท่าไหร่ ยิ่งได้สิ่งที่ดี ๆ มากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว จึงเป็นเหมือนสินค้าที่ได้ผ่านการคัดสรร โดยองค์กรฉลากเขียว (องค์กรได้รับความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเป็นตัวกลางที่มีหลักเกณฑ์ จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สีเขียวมักเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่ผู้บริโภคกลุ่มให้ความสนใจ และตัดสินใจเลือกซื้อได้ในที่สุด

คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

  • Reduce  สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิต ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ของเสีย หรือสารเคมีใด ๆ สู่ธรรมชาติ
  • Recycle สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เรื่อย ๆ
  • Reuse สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานคุ้มค่า หรือสามารถนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

มองให้เห็นถึงอนาคต มองถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

เพราะธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะคงอยู่กับเราไปอีกนาน หากธุรกิจมองเรื่องของการเติบโตแบบยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และมีผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภค การประกอบธุรกิจก็จะสามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กับความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และส่งผลให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากสินค้าภายใต้องค์กรของเราได้มีส่วนช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ยังจะเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขั้นตอนขอรับการรับรองฉลากเขียว

การขอเข้ารับขั้นตอนการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ฉลากเขียว – สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย : https://www.tei.or.th/ (มีข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การยื่นเอกสารสมัคร การตรวจประเมินสถานประกอบการ การคิดค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมาย และการตรวจเฝ้าระวัง) และสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว (List of Thai Green Label Products) ได้จากที่นี่ : http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html

สุดท้ายนี้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาจไม่ได้จบแค่ตัวผู้บริโภคคนเดียว หรือผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่ทั้งผู้บริโภค และเจ้าของสินค้าต้องให้ความสนใจไปพร้อม ๆ กัน ยิ่งในยุคปัจจุบัน เรื่องของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพราะดีทั้งต่อตัวผู้ใช้และโลกของเรา ซึ่งหากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด SUPP คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลกอีกด้วย