น้ำยาล้างจาน SUPP ได้การรับรอง Circular Mark ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

circular mark กับผลิตภัณฑ์ล้างจาน

SUPP ตอกย้ำความเป็นมิตรกับโลกด้วย Circular Mark

♻️ SUPP ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัท 376 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง Circular Mark (ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน) เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

บริษัท เอสแอนด์พี ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อน “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ของประเทศใน โครงการ CIRCULAR MARK, CIRCULAR ECONOMY IN ACTION เพื่อพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

น้ำยาล้างจาน circular mark

ทางบริษัทเอสแอนด์พี ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ Vgreen KU คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
TEI Thailand Environment Institute
สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม
และ บพข.
ที่เล็งเห็นศักยภาพของบริษัท และได้รับรองผลิตภัณฑ์ล้างจาน SUPP เป็นฉลาก CIRCULAR MARK ในครั้งนี้