ใส่ถุงมือล้างจานแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไม่เหลือคราบมันบนจานแล้ว?

ใส่ถุงมือล้างจานเหม็นอับ

ใส่ถุงมือล้างจานแน่ใจไหมว่าสะอาดจริง? ใส่ถุงมือล้างจานแ […]